Záhradná 98, 900 42, Dunajská Lužná

Ing. Iveta Slobodníková

Riaditeľka

Napíšte mi

10

Kurzy

0

FOLLOWERS

0

RATING

Home Lektori

Ing. Iveta Slobodníková

S

poluzakladateľka združenia ZIV, lektorka umeleckých kurzov a kurzov rozvoja tvorivosti a vedomia, autorka a organizátorka umeleckých projektov, koučka a lektorka teambuldingových programov pre firmy.

Pôvodným povolaním inžinierka chémie, pôsobila trinásť rokov v chemickom priemysle ako manažérka a informačná špecialistka. Spolu s partnermi založila neziskovú vzdelávaciu organizáciu Združenie pre integrálne vzdelávanie (ZIV), kde už 17. rok pôsobí ako riaditeľka a lektorka kurzov pre verejnosť.

Od roku 1998 študovala v súkromnom ateliéri akad. mal. Dezidera Castighlioneho a absolvovala výtvarné doplnkové denné štúdium maľby v ateliéri akad. mal. prof. J. Bergera v rokoch 2005 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnila sa mnohých samostatných aj kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Organizuje multižánrové umelecké projekty a výstavy profesionálnych, aj amatérskych výtvarníkov.

Venuje sa nielen prednáškovej, ale aj publikačnej činnosti. Je autorkou knihy obsahujúcej hru s kyvadielkom „Sedem krokov k šťastiu – vesmírna hra“, ktorá vyšla na Slovensku a v Nemecku, a ponúka nevšedný pohľad na svet vyplývajúci z jej životných skúseností a dlhoročnej práce lektorky kurzov rozvoja vedomia a tvorivosti. Súčasťou knihy sú vlastné ilustrácie s harmonizujúcimi účinkami, ako aj texty z kurzov Modrá planéta, ktoré viedla v ZIV. V marci 2012 ZIV vydalo jej voľné pokračovanie pod názvom Modrá planéta – malá kniha o veľkých meditáciách. Táto publikácia je prvou časťou pripravovanej Veľkej knihy o veľkých meditáciách. Na základe dlhoročnej praxe s kryštálmi vytvorila publikáciu Kryštálové orákulum, ktoré vydalo združenie ZIV v decembri 2011. Ide o sadu 31 kariet, ktorú je môžné doplniť sadou kryštálov. V decembri v roku 2012  pripravila DVD Relaxačné techniky 1. časť, ktoré ponúka  zážitkový kurz, zameraný na zvládnutie rozličných techník relaxácie.  Pomáha ľudom nájsť cestu k zmysluplnému a šťastnému životu. Žije v Bratislave so svojou rodinou.

Individuálne výstavy

2001  Bratislava, TriForm Gallery, "Umením k harmónii"
2008  SNG, zámok Zvolen, "Krajiny svetla"
2009  Bratislava, UNIQUA - Galéria pod hradom, "Obrazy svetla"

Výber z kolektívnych výstav

1999  od tohto roku sa zúčastnila niekoľko výstav doma i v zahraničí (Bratislava, Praha, Viedeň)
2007  Lučenec, Novohradská galéria, účasť vo finále medzinárodnej súťaže IX. trienále akvarelu
2008  Bratislava, Doprastav, spoločná výstvava štyroch maliarov, "Obrazy"
2010  Bratislava, foyer hotela Doprastav, výstava 15-tich známych slovenských výtvarníkov 3. generácií pod názvom KLAS.I.K, umenie modernej klasiky
2011 Bratislava, v priestoroch Café Vienna, výstava výtvarných prác absolventov kurzu maľovania Umením k harmónii, členov a lektorov Ateliéru ZIV
2013 Bratislava, Galéria ZIV, výstava profesionálnych a neprofesionálnych umelcov  "Umenie Harmónie"

Galéria tvorby Ivety Slobodníkovej
Any followers founded
Any review founded
Kurz
Cena

Online meditácie

€ 10

Prezrieť

Workshopy spevu a muzikoterapie

€ 30

Prezrieť

Workshopy arteterapie

€ 25eur Arte workshop / 60 eur špirála života

Prezrieť

Workshop Arteterapia – Automatická kresba

€ 25/25 online

Prezrieť

Minisemináre Modrej planéty

€ 20/20 online

Prezrieť

Teambuildingy

€ 0

Prezrieť

Kurzy Arteterapie 1, 2, 3, 4

€ 80 eur

Prezrieť

Meditačné workshopy Modrej planéty

€ 35 eur/25 eur

Prezrieť

Music Sound Healing

€ 30

Prezrieť

Pobytový kurz – maľovanie, spev, meditácie

€ 300/150/75 eur

Prezrieť

Mail : iveta.slobodnikova@ziv.sk

Phone : 0905 255 585

Lokalita : Bratislava

Kontaktujte ma