Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

O ZIV

Home

O ZIV

Združenie pre Integrálne Vzdelávanie, ZIV, bolo založené v roku 2000.

Zameriava sa na realizáciu a propagáciu aktivít, ktorých cieľom je profesionálne prispieť k vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých v oblasti, kde dnešná škola pôsobí len okrajovo: spájať poznanie o materiálnej a nemateriálnej stránke existencie človeka a uplatniť ho v živote.

Rozvíjanie tvorivosti a intuície cez umenie je jedným z prirodzených spôsobov ako lepšie spoznať sám seba, ako zvládať stres, ako odolať negatívnym vplyvom z okolia, ako osviežiť život radosťou, pohodou a porozumením.

ZIV poskytuje miesto a ponúka možnosti ako sa v dnešnom uponáhľanom svete uvoľniť, ako zachádzať so svojím životom, zdravím, túžbami a ako ich uviesť do reality. Ponúka návrat k harmónii. Pod vedením profesionálne vzdelaných lektorov je možné objavovať svet umenia, harmónie, rozvíjať si talenty.

Sme tu pre vás už 18 rokov.

7

LEKTOROV

1200

ABSOLVENTOV

40

KURZOV

18

ROKOV

Výber z realizovaných akcií a projektov

Rok 2017

Štvrtý ročník pobytového maliarskeho sympózia so záverečnou vernisážou výstavy 11.-16.7. 2017 Lazy pod Makytou, Čertov. Pre záujemcov z celého SR plenérová a ateliérová tvorba, tvorivé dielne pre deti, obohatené o harmonizačný program – arte a muzikoterapie, cvičenie a základy meditácie. Kurátori a lektori: akad. maliari Iveta Slobodníková, Blažej Mikuš a Dušan Sekela, operná speváčka Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., Mgr. Monika Balogová.

Rok 2017

Harmonizačný relaxačný víkend 10.-12.2. v Banskej Štiavnici. Jedinečný komplexný program celkovej harmonizácie osobnosti – ladenie hudbou, farbami, jemným pohybom a meditáciou – príjemnou, relaxačnou formou pre každého, aj pre deti v sprievode rodičov. Lektori: Ing. Iveta Slobodníková, Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. a akad. maliar Dušan Sekela

Rok 2016

Harmonizačný relaxačný víkend 11.-13.11. v Banskej Štiavnici. Revitalizačný víkend plný muzikoterapie, arteterapie, cvičenia a základov relaxačnej meditácie. Rozvoj koncentrácie, vizualizácie, kreativity, posilnenie sebaúcty a sebadôvery, objavovanie vlastných talentov. Sedemnásť hodín zaujímavého programu, zábava, relax aj vzdelávanie – každý si našiel pre seba to, čo práve potreboval. Lektori: Ing. Iveta Slobodníková, Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. a Martin Rejt.

Rok 2016

Tretí ročník pobytového maliarskeho sympózia s bohatým nielen výtvarným programom tentokrát na Čertove, 12.-17.7. s ubytovaním vo wellness hoteli Javorník. Zišli sa milovníci maľovania, umenia a prírody z celého Slovenska, ktorí tvorili priamo v prírode a vyskúšali si rôzne techniky aj v ateliéri. Kurátori a lektori: akad. maliari Iveta Slobodníková, Silvia Sekelová, Blažej Mikuš a Dušan Sekela. Hosť vernisáže: operná speváčka Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD.

Rok 2015

Prvý ročník jesenného maliarskeho pobytového sústredenia 1.-4.10. v Banskej Štiavnici pre širokú verejnosť, pre začiatočníkov a pokročilých. Maľovanie vedút – pohľadov na mesto a okolitej prírody, so sprievodným programom. Lektori: akad. maliari Iveta Slobodníková a Blažej Mikuš.

Rok 2015

Druhý ročník pobytového maliarskeho sympózia, ukončeného výstavou, sa konal v lone krásnej prírody v Štiavnických Baniach. Opäť sa stretli profesionálni aj neprofesionálni maliari – aj úplní začiatočníci nadšenci, aby sa venovali maľovaniu a výtvarnému umeniu. Lektori: akad. maliari Iveta Slobodníková, Blažej Mikuš a Dušan Sekela. Kurátor sympózia a výstavy: kunsthistorik Dr. Bohumír Bachratý, CSc.

Rok 2014

Zorganizovali sme pobytové maliarske sympózium s bohatým sprievodným programom s podporou mesta v Banskej Štiavnici 5.-10.8. Maliarske sympózium nadviazalo na tradíciu umeleckých sympózií v Banskej Štiavnici a po prvýkrát sa ho mohli zúčastniť aj neprofesionáli a začiatočníci so záujmom maľovať a kresliť. Cieľom podujatia bolo obnoviť tradíciu umeleckých stretnutí s maľovaním, koncertmi a posedením s miestnymi umelcami. Lektori: akad. maliari Iveta Slobodníková a Dušan Sekela. Kurátor: kunsthistorik Dr. Bohumír Bachratý, CSc.

Rok 2013

Pripravili sme výstavu “Umenie Harmónie” 12.12. 2013 – 31.1. 2014 v Galérii ZIV v Bratislave. Výstava obrazov, sôch a fotografií, na vernisáži spojená s interaktívnym programom speváckym, hudobným, výtvarným a s poéziou. Zámerom bolo spojiť profesionálnych aj neprofesionálnych umelcov a publikum s myšlienkou tvorenia krásy a harmónie na zemi a tak prežiť pekný večer s umením. Kurátor výstavy: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Rok 2012

ZIV v marci vydalo svoju 2. autorskú publikáciu Modrá planéta – malá kniha o veľkých meditáciách. Predstavuje ucelený systém informácií, otázok, mentálnych techník a meditácií pre duchovný rozvoj. Autorkou je Ing. Iveta Slobodníková.
– V septembri sme sa presťahovali do nových priestorov na Trenčiansku 53, kde sme otvorili vlastnú Galériu ZIV s obrazmi, sochami, šperkami, kryštálmi a vzorkovým predajom.
– Združenie ZIV pripravilo a vydalo DVD pre verejnosť Relaxačné techniky 1. časť v decembri. Autorkou je Ing. Iveta Slobodníková.

Rok 2011

7. výstava výtvarných prác absolventov kurzu maľovania Umením k harmónii a členov Ateliéru ZIV, spojená s hudobným programom, v priestoroch Galérie KD Dúbravka v Bratislave. Kurátor výstavy: akad. maliar Blažej Mikuš
– 8. predajná výstava výtvarných prác absolventov kurzu maľovania Umením k harmónii a členov Ateliéru ZIV, v priestoroch Café Vienna v Bratislave. Kurátor výstavy: akad. maliar Blažej Mikuš
– ZIV vydalo autorskú publikáciu Kryštálové Orákulum v decembri. Sada 31-tich kariet slúži na komunikáciu s našou vnútornou múdrosťou, pomáha nám ujasniť si odpovede na naše otázky a pochopiť súvislosti. Autorkou je Ing. Iveta Slobodníková.

Rok 2010

výstava 15-tich známych slovenských výtvarníkov 3. generácií pod názvom KLAS.I.K – vyjadrujúc umenie kvality I. triedy, umenie modernej klasiky. Kurátori výstavy v priestoroch foyer hotela Doprastav: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. a Mgr. Lenka Bátorová. Výstava KLAS.I.K je prvým projektom umelecko-vzdelávacieho programu KLAS.I.K, ktorého cieľom je predstaviť verejnosti na Slovensku aj v zahraničí slovenských umelcov troch generácií výtvarného a hudobného odboru a hľadanie spoločnej platformy maľby a hudby formou výstav, prednášok a interaktívnych programov.

Rok 2008

6. výstava výtvarných prác “ateliéru ZIV”, Doprastav, Bratislava a PROJEKT „Detská výtvarná dielňa s výstavou “, v ktorej deti pracovali tri mesiace s profesionálnym materiálom pod profesionálnym vedením, podporený Kontom Orange, bol realizovaný na ZŠ Kulíškova ul. v Bratislave, vedený skúsenými študentkami VŠVÚ.

Roky 2007 – 2005

r. 2007 – Tvorivé víkendy v prírode pre dospelých s hudobnou a výtvarnou dielňou. Viedli lektori Ing. Iveta Slobodníková, akad. mal. Blažej Mikuš a PhDr. Robert Dušatko.

r. 2006 – 5. výstava „Ateliér ZIV“, Doprastav, Bratislava

r. 2005 – 4. výstava výtvarných diel poslucháčov ateliéru ZIV, v priestoroch foyer hotela Doprastav v Bratislave

Roky 2004 – 2003

r. 2004 – 3. výstava „Ateliér ZIV“ v priestoroch galérie poisťovne Allianz, Dostojevského rad, Bratislava

r. 2003 – 2. výstava „Ateliér ZIV“ v priestoroch Mestskej knižnice na Laurinskej ulici v Bratislave

r. 2003 – výstava výtvarných prác detí „Farebný svet“, v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave, v priestoroch na Kapucínskej ulici

r. 2003 – 3. letný Výtvarný ateliér pre deti „Farebný svet“, v spolupráci s lesnou školou Nadácie Horský Park, Bratislava, vedený profesionálnymi výtvarníkmi Mgr. Art. Adriana Kabele a Peter Haas

Rok 2002 – 2000

r. 2002 – 2. letný Výtvarný ateliér pre deti „Farebný svet“, v spolupráci s Nadáciou Horský Park, Bratislava, vedený profesionálnymi výtvarníkmi Mgr. Art. Adriana Kabele a Peter Haas

r. 2002 – prednáška profesora Allana Combsa z USA „Integrálna vízia J. Gebstera, K. Wilbera a D. Becka“, v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV a Mestskou knižnicou v Bratislave, Klariská 16

r. 2001 – 1. výstava výtvarných prác absolventov kurzu Umením k Harmónii, galéria Triform, Zámocká ul., Bratislava

r. 2001 – 1. letný Výtvarný ateliér pre deti „Farebný svet“, v ZIV na Košickej ul., Bratislava

r. 2001 – Koncert speváčky Patrície Anzari Tervin z ČR v spolupráci so Strediskom kultúry Bratislava – Nové mesto na Vajnorskej ulici

r. 2000 – Filmové predstavenie tvorcu filmu a autora knihy „Duše východu“ Viliama Poltikoviča z ČR v spolupráci s Doprastavom, a.s., Bratislava

Z histórie ZIV

ZIV je Združenie pre integrálne vzdelávanie, založené v roku 2000. ZIV sa zameriava na realizáciu a propagáciu aktivít, ktorých cieľom je profesionálne prispieť k vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých v oblasti, kde dnešná škola pôsobí len okrajovo: v spájaní poznania o materiálnej a duchovnej stránke existencie človeka a jeho uplatnenia v živote. Rozvíjanie tvorivosti a intuície cez umenie je jedným z prirodzených spôsobov ako lepšie spoznať sám seba, ako zvládať stres, ako odolať negatívnym vplyvom z okolia, ako naplniť život radosťou, pohodou a porozumením. ZIV poskytuje miesto a ponúka možnosti ako sa v dnešnom uponáhľanom svete uvoľniť, zamyslieť sa nad svojím životom, zdravím, túžbami a ako ich uviesť do reality. Ponúka návrat k životu v harmónii s prírodou a vesmírom, ktorých sme súčasťou.

ziv.skLetný výtvarný ateliér pre deti je pokračovaním akcií ZIV pre deti spojených s výtvarným umením. Sú to pravidelné výtvarné ateliéry pre deti, ktoré sa uskutočňujú počas celého školského roka. Pod vedením profesionálnych výtvarníkov sa deti učia základy umeleckej tvorby, skúšajú si výtvarné techniky, kresbu, akvarel, pastel, kombinované a odkrývacie techniky, koláže, základy modelovania, rozličné výtvarné hry a spoločné projekty.

Výtvarné ateliéry a dielne sú určené pre všetky deti od 6 do 15 rokov, ktoré majú chuť hravou formou objavovať svet farieb a fantázie. Nevyžadujú sa pritom žiadne predchádzajúce znalosti výtvarnej tvorby.

ziv.skKonajú sa každoročne – v lete trojdňové v lesnej škole Nadácie Horský park a počas školského roku jednodňové v ZIV.

V lete 2001 sa výtvarný ateliér pod názvom “Farebný svet” uskutočnil v priestoroch ZIV na Košickej 52 v Bratislave.

V spolupráci s Nadáciou Horáreň Horský park sa v lete 2002 náš ateliér konal v jej Lesnej škole, v nádhernom prostredí Horského parku.

ziv.skOkrem týchto akcií sa konajú na pôde ZIV ďalšie umelecké kurzy pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj tvorivosti detí aj dospelých každého veku (napríklad spoločné výtvarné dielne pre mamičky s deťmi). Veľmi úspešné sú kurzy Umenie harmónie, ktoré ponúkajú možnosť naučiť sa základom výtvarnej tvorby a získať tak vynikajúci celoživotný koníček, alebo využiť túto jedinečnú metódu na otváranie tvorivosti na rozvoj v každej oblasti svojho života. Počas celého roku je otvorený výtvarný ateliér pre dospelých.

ziv.skMeditatívne maľovanie pre dospelých ponúka možnosť zbaviť sa stresu, príjemne relaxovať, pochopiť, kde naše telo ukladá stres a ako sa ho prostredníctvom výtvarného vyjadrenia môžeme zbaviť. Ponúka možnosť nahliadnuť do vlastného sveta vnútorných obrazov.

Vzdelávanie pre dospelých sa okrem oblasti rozvoja tvorivosti cez umenie zameriava aj na rozvíjanie poznania duchovnej stránky existencie človeka, prehlbovanie jeho mimozmyslových danností od práce s predstavivosťou, cez využívanie intuitície v každodennom živote. Do tejto oblasti činnosti ZIV patria pravidelné minisemináre a semináre Modrá planéta, semináre o Bachových liečivých kvetoch, semináre a prednášky o keltskej kultúre spojené s maľovaním keltských runových kamienkov, semináre o tarote, pravidelne sa koná Klub integrálneho manažmentu, kde sa diskutujú možnosti využitia týchto poznatkov v manažérskej praxi. V rámci programu Integrálneho manažmentu sa konajú prednášky a semináre zamerané na manažment stresu pre jednotlivcov a firemné skupiny.

ziv.skZIV pri organizovaní svojich aktivít spolupracuje aj s inými inštitúciami. Začiatkom apríla 2002 prišiel na pozvanie ZIV do Bratislavy profesor Allan Combs, jedna z osobností Integral Institute Kena Wilbera v USA. Jeho prednáška s názvom „Integrálna vízia Jeana Gebsera, Dona Becka a Kena Wilbera“ sa konala v zaplnenej prednáškovej sále Mestskej knižnice. Rozhovor s profesorom Combsom bol publikovaný v časopise Orientácia (číslo 4/2002).

ziv.skSpoluorganizátorom akcie okrem Mestskej knižnice bola Futurologická spoločnosť na Slovensku a Slovenské filozofické združenie pri SAV.

Činnosť ZIV sa rozvíja aj vďaka sponzorom, ktorí prispievajú najmä pri materiálnom a technickom vybavení ZIV, príprave a tlači letákov a informačných materiálov.

ziv.skOd r. 2000 navštívilo kurzy ZIV viac než 1200 ľudí rozličného veku a profesionálneho zamerania. Najzaujímavejšou oblasťou, v ktorej pôsobí je umenie a rozvoj tvorivosti, pretože každý človek, aj ten, ktorý si myslí, že nemá talent, je vlastne v hĺbke duše umelcom a túži rozvinúť svoj tvorivý potenciál. Všetky naše umelecké kurzy sú zamerané na zbavenie sa stresu a rozvoj tvorivosti. Zaujímavou oblasťou je aj rozvoj vedomia a energie. Sem patria kurzy meditácie, kurzy Modrá planéta, Mentalizmus v praxi – Energie mysle a emócií, Energie vzťahov, Intuitívne liečiteľstvo, Kryštaloterapia a iné. Vo všetkých aktivitách sa snažíme dať ľuďom možnosť nájsť pokoj a pohodu, nájsť odpovede na otázky ľudskej existencie a zmysluplného života. Medzi umelecké kurzy v ZIV patria aj kurzy spevu, klavíra, výroby šperkov a terapie umením ako arteterapie a muzikoterapie. K novinkám patria zážitkové workshopy ako napr. Farby a zvuky, Uzdravenie vnútorného dieťaťa, Prebúdzanie ženskej sily a ďalšie. V ponuke nájdete aj kurzy a workshopy v anglickom a nemeckom jazyku. K obľúbeným programom verejnosti patria pobytové maliarske sympózia, sústredenia v prírode a harmonizačné víkendy.