Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Kurzy meditácie

Kurz Energie
vzťahov

Vzťahy z psychologického a energetického hľadiska, rodinné energetické vzorce a ich vplyv na súčasné vzťahy, typy pováh a ich prejavy.

Kurz klasickej meditácie ZIV

Kurz klasickej meditácie krok za krokom

Základy klasickej meditácie – polohy tela, dýchanie, stavy mysle, vízie a realita, aktívna a pasívna meditácia, meditácia v pohybe a iné.

Kurz Relax mentalizmus ZIV

Kurz Relačné techniky a
mentalizmus

Základy klasického mentalizmu, relaxačné techniky, koncentrácia a vizualizácia,mentálna a emocionálna energia, sila mysle a kreatívna vizualizácia.

Kurz MODRÁ PLANÉTA 1 – cesta k svetlu

Kurz Modrá planéta 1 – cesta k svetlu

Intenzívny 4-stupňový kurz rozvoja vedomia a mimo zmyslových schopností,systém pre duchovný rozvoj vyučovaný pôvodnou autorskou metódou.

Modrá planéta - séria kurzov

Kurz Modrá planéta 2 – energie života

Kurz vysvetľuje energie nového veku, zmeny magnetických polí, tajomstvo času, klimatické a sociálne zmeny a ich vplyv na ľudstvo.

Kurz Modrá planéta 3

Kurz Modrá planéta 3 – nový čas nový vek

Vznik a vývoj vesmíru, dualita a vývoj ľudstva, koexistencia dvoch svetov 3d a 4d, vzostup do piatej dimenzie a veľa iného.

Kurz Modrá planéta 3

Kurz Modrá planéta 4 – mystérium života a posvätná geometria

Vznik a vývoj vesmíru, dualita a vývoj ľudstva, koexistencia dvoch svetov 3d a 4d, vzostup do piatej dimenzie a veľa iného.

Kurz Intuitívne
liečiteľstvo

Prednáška o vplyve myšlienok, emócií a životného postoja na vznik určitých chorôb s praktickými radami a mentálnymi technikami.

Modrá planéta - séria kurzov

Minisemináre
Modrej Planéty

Seminár pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o dianí v kozme a na planéte a o vývoji ľudstva. Súčasť meditačného systému Modrá Planéta.