Záhradná 98, 900 42, Dunajská Lužná

Workshopy

Kurz arteterapia - Dynamika osobnosti

Workshopy arteterapie

Dvojhodinové workshopy rozvíjajú schopnosť hlbokej relaxácie, mimozmyslové schopnosti a ich zameranie je široké.

Kurz Relax mentalizmus ZIV

Workshopy meditácie

Dvojhodinové workshopy rozvíjajú schopnosť hlbokej relaxácie, mimozmyslové schopnosti a ich zameranie je široké.

Kryštály a kryštaloterapia workshop v ZIV

Workshopy kryštaloterapie

Jedinečný zážitok s kryštálmi, kryštálové minimum, krátka informácia o ich účinkoch a energii, zostavách a použití a relaxácia s kryštálmi.

Workshopy spevu a muzikoterapie

Dvojhodinový workshop je jedinečným zážitkom seba samého. Spontánne maľovanie s hudbou, narábanie s vlastnými emóciami.

Soundhealing ZIV

Soundhealing

Workshop je vhodný pre každého, kto chce skúsiť pochopiť tajomstvá zvuku, ľudského hlasu a energie a zažiť liečivé pôsobenie zvuku a hudby.

Automatická kresba

Meditatívne kreslenie vnútornych energetických obrazcov vám odhalí viac o tom čo práve teraz prežívate a ukáže novú cestu sebaobjavovania na vašej životnej ceste. Je vhodný pre každého. Ľudom, ktorí sa venujú maľovaniu, ukáže cestu ako veľkí maliari získavali inšpiráciu a naladí k tvorbe.