Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Pobytové kurzy ZIV

Home

Pobytové kurzy

Pobytové kurzy

Pobytový kurz Vyhne 2018

Letný pobytový kurz
Vyhne 2019

Letný pobytový kurz Vyhne 2019 – Jedinečný pobytový kurz je kombináciou troch kurzov maľovania, meditácie a spevu  s harmonizačným programom.