Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Pobytové kurzy ZIV

Home

Pobytové kurzy

Pobytové kurzy

Pobytový kurz Vyhne 2018

Pobytový kurz – maľovanie, spev, meditácie

Jedinečný pobytový kurz je kombináciou troch kurzov maľovania, meditácie a spevu  s harmonizačným programom.