Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Zážitkové workshopy

Workshop Arteterapia - Automatická kresba

Meditatívne kreslenie vnútornych energetických obrazcov vám odhalí viac o tom čo práve teraz prežívate a ukáže novú cestu sebaobjavovania na vašej životnej ceste. Je vhodný pre každého. Ľudom, ktorí sa venujú maľovaniu, ukáže cestu ako veľkí maliari získavali inšpiráciu a naladí k tvorbe.

Workshop Zdravý životný štýl

Workshop
Zdravý životný štýl

Tajomstvo nastavenia psychiky a emócií počas prebúdzania sa. Rady a typy pre praktické, rýchle ranné cvičenia na rozprúdenie krvi a toku energie.

Maľovanie voskami - ZIV

Workshop
Enkaustika

Ako farbiace médium sa používa roztavený vosk, ktorý sa pomocou enkaustickej žehličky nanáša na špeciálny lesklý papier, textil, drevo, či sklo.  

Kurz arteterapia - Dynamika osobnosti

Workshop Arteterapia - Dynamika osobnosti

Dvojhodinový workshop je jedinečným zážitkom seba samého. Spontánne maľovanie s hudbou, narábanie s vlastnými emóciami.

Arteterapia - Živly a temperament

Workshop Arteterapia - Živly a temperament

Dvojhodinový workshop je jedinečným zážitkom seba samého. Spontánne maľovanie s hudbou, narábanie s vlastnými emóciami.

Workshop Kryštály a kryštaloterapia - ZIV

Workshop
Kryštály

Workshop je jedinečný zážitok hlbokej relaxácie s kryštálmi. Každý účastník si prakticky vyskúša silu kryštaloterapie.

Kurz klasickej meditácie ZIV

Meditačné workshopy Modrej planéty

Dvojhodinové workshopy rozvíjajú schopnosť hlbokej relaxácie, mimozmyslové schopnosti a ich zameranie je široké.