Záhradná 98, 900 42, Dunajská Lužná

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD.

Lektorka

Napíšte mi

2

Kurzy

0

FOLLOWERS

0

RATING

Home Lektori

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD.

V

roku 1992 ukončila štúdium spevu u Mgr. art. R. Illenbergerovej na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1996 - 2001 študovala operný a koncertný spev u prof. M. Blahušiakovej na HF VŠMU Bratislava. Absolvovala operné kurzy v talianskom Ossime. Od roku 2001 je stálou hostkou opery SND v Bratislave. 

Pracuje na Katedre hudobnej výchovy PdF UK Bratislava. Ako pedagogička spevu pôsobí na ZUŠ E. Suchoňa a v súkromnej škole Galileo School. Zúčastňuje sa výchovných a výchovno-vzdelávacích koncertoch v Hudobnom centre Bratislava. Takisto pôsobí v odborných komisiách a porotách speváckych a iných umeleckých súťaží.

Výber z umeleckej činnosti:

1992 – 1993 – hosťovanie v komornej opere Bratislava v opere G. Pucciniho – Sestra Angelica – hosťovanie v Bulharsku
1997 – Koncertné prevedenie opery W. A. Mozarta – Čarovná flauta – postava Prvej Dámy 1998 – Karlove Vary – Koncert s orchestrom – operná tvorba
1999 – scénické prevedenie opery W. A. Mozarta – La Clemenza di Tito – postava Vitélie 1999 – operný večer – Piešťany
2000 – scénické prevedenie opery W. A. Mozarta – Don Giovanni – postava Donny Anny 2000 – Koncertné prevedenie jednoaktovej opery súčasného autora A. Dodoka – Antigona – s orchestrom
2001 – koncert ţidovských piesní – Brno
2001 – Dni holandskej hudby – F. Gissing – poéma pre soprán a orchester - koncertné prevedenie
2002 – SND Bratislava – U. Giordano – A. Chéniér – postava Maddaleny
2002 – SND Bratislava – A. Schonberg – Erwartung – postava Ţeny – monodráma
2002 – SND Bratislava, Opera Plzeň, Opera Brno – Terrence Mc Nally – Majstrovská lekcia M. Callas – postava Sheron
2003 – SND Bratislava, Opera Brno – L. Janáček – Káťa Kabanová – postava Káti
2003 – SND Bratislava – G. Verdi – Macbeth – postava Dámy
2003 – Štátna opera Banská Bystrica – A. Dvořák – Rusalka – postava Cudzej kňažny
2004 – Festival súčasnej hudby – Melos Etos – Kaatja Saariaho – Secret Garden
2004 – Národní divadlo Praha – G. Verdi – Macbeth - postava Dámy
2004 – operný koncert Praha – Večer L. Janáčka , Večer A. Dvořáka
2005 – Operný večer – Piešťany – koncert
2005 – SND Bratislava – A. Dvořák – Rusalka – postava Cudzej kňažny
2005 – Waršavská opera – koncert sólistov opery SND Bratislava
2005 – Bamberg – Nemecko – večer operných árií s Bambergskými symfonikmi
2005 - Bamberg – Nemecko – G. Puccini – titulná postava z opery Tosca
2005 – Zvolenské zámocké hry – P. Mascagni - opera Iris, opera Amico Fritz
2006 – vystúpenie - koncert z veristickej opernej literatúry – SNG
2006 – Štátne divadlo Košice – A. Dvořák – Rusalka – postava Cudzej kňažny
2007 – SND Bratislava – E. Suchoň – Krútňava - postava Zimoňky
2008 – Kultúrne leto – Piešťany – operný večer – večer árií a duet
2008 – Nové mesto nad Váhom – koncert pre klub priateľov opery
2008 – Veľvyslanectvo Wien – adventný operný večer
2008 – 5 koncertov pre rumunských Slovákov žijúcich v Rumunsku, Nadlac, Oradea, Kluţ, Constanca, Bukurešť
2008 – koncert pre maďarských Slovákov – Sarvaš, Mlynky, Maďarsko
2009 – Košice – kultúrne leto – operný večer
2009 – Kammeroper Wien – A. Reimann – Die Gespenstersonate – postava Dcéry
2010 – koncert – Snina – výber sakrálne vokálnej hudby

 

     
Any followers founded
Any review founded
Kurz
Cena

Pobytový kurz – maľovanie, spev, meditácie

€ 300/150/75 eur

Prezrieť

Kurz spevu krok za krokom

€ 80

Prezrieť

Lokalita : Bratislava

Kontaktujte ma