Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Kurzy arteterapie

Workshop Arteterapia - Automatická kresba

Meditatívne kreslenie vnútornych energetických obrazcov vám odhalí viac o tom čo práve teraz prežívate a ukáže novú cestu sebaobjavovania na vašej životnej ceste. Je vhodný pre každého. Ľudom, ktorí sa venujú maľovaniu, ukáže cestu ako veľkí maliari získavali inšpiráciu a naladí k tvorbe.

Kurz arteterapia - Dynamika osobnosti

Workshop Arteterapia - Dynamika osobnosti

Dvojhodinový workshop je jedinečným zážitkom seba samého. Spontánne maľovanie s hudbou, narábanie s vlastnými emóciami a vytvorenie vlastnej mapy emócií.

Kurz arteterapie ZIV

Kurz
Arteterapie

Arteterapia rozvíja kreativitu a schopnosť rozumieť vlastným emóciám a vnútorným obrazom, naučí nás rozumieť samému sebe,  pochopiť čo vlastne v živote chceme a ako sa cítime.

Arteterapia - Živly a temperament

Workshop Arteterapia - Živly a temperament

Dvojhodinový workshop je jedinečným zážitkom seba samého. Spontánne maľovanie s hudbou, narábanie s vlastnými emóciami a vytvorenie vlastnej mapy emócií.