Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Ing. arch. Vladimír Šimanovský

Lektor

MESSAGE ME

0

Kurzy

0

FOLLOWERS

0

RATING

Home Lektori

Ing. arch. Vladimír Šimanovský

V

rokoch 1965 – 1970 navštevoval kurzy prof. F. Studeného. V roku 1974 absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu odbor aranžérstvo - výstavníctvo u profesora R. Filu a v roku 1981 ukončil štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, odbor architektúra. Pracoval ako architekt.

Deväť rokov žil v Kanade, kde sa zúčastňoval na rôznych výtvarných podujatí a výstav. V Toronte úspešne absolvoval Seneca College of Art a venoval sa všetkým maliarskym technikám tematicky zameraným na portréty a krajinomaľbu. Pracoval ako samostatný výtvarník a konzultant pre Art studio Etobicoke v Ontáriu.

Po návrate na Slovensko sa usadil v Bratislave, kde doteraz žije a tvorí vo svojom ateliéry. Sústreďuje sa na tvorbu olejomalieb tematicky zameraných na osobné spomienky zo študentských čias. Takto vznikol celý rad výtvarných diel, najmä olejomalieb nesúcich citlivé stvárnenie vnútorného zážitku vyjadreného do podoby abstraktnej expresívnej maľby. Motívy jeho obrazov sú vyjadrením vnútorného psychického automatizmu. Maľba obsahuje všetky atribúty vizuálnych efektov napätia a tajomnosti abstraktných objektov s lineárnou harmóniou priamok a oblúkov.

V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe – kresbe, maľbe, kombinovaným technikám, dizajnu a architektúre. Pri tvorbe obrazov vychádza zo svojich predstáv, každá nová téma je výsledkom citlivého prehodnotenia svojho vnútorného zážitku úzko spätého s jeho samotnou realizáciou, teda akejsi imaginárnej predstavy vyúsťujúcej do reálnej podoby samotnej maľby. K jeho koníčkom patrí spev, hra na klavíri a šport.

Kolektívne výstavy

2011 Slovenský Rozhlas, Bratislava
2007 Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2006 Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava
2006 Štúdio L + S, Bratislava
2006 Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2005 Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2004 Galéria ARDAN, Bratislava
2004 Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2003 Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
1993 MG Doris McCARTHY GALLERY, Toronto, Kanada

Samostatné výstavy

2010 Závod služieb Slovenských železníc "Pannonia", Bratislava
2004 FORTEP P – showroom, Bratislava
2004 Galéria FONTÁNA, Piešťany
2003 Galéria Artemis, Bratislava
2003 Galéria hotela SENEC
2002 Slovenská národná galéria Zvolenský zámok, Zvolen
2002 Minigaléria Fermas, Slovenská Lupča
2002 Galéria Poľnobanky, Bratislava
2001 UNIQA, Bratislava,
2000 Gallery "Thoha", Bratislava
1999 Physiotherapeutishes Rehazentrum Gallery, Heilbrunn, Nemecko

Kurátorsky realizované výstavy

2010 Foyer hotela Doprastav, Bratislava
2004 Galéria FONTÁNA, Piešťany
2002 Slovenská národná galéria Zvolenský zámok, Zvolen
2002 Galéria Poľnobanky, Bratislava
2000 Galéria "Thoha", Bratislava

Zastúpenia v zbierkach

Súkromná zbierka Denis R. Brown, California, USA

Any followers founded
Any review founded
Any courses assigned

Web : www.simanovsky.wz.cz

Lokalita : Bratislava

Kontaktujte ma