Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

2 % z dane

Home

2% z dane

ĎAKUJEME SRDEČNE všetkým, ktorí venovali svoje 2 % z dane a podporili tak aktivity pre verejnosť združenia ZIV.

Združenie je prijímateľom 2 % z dane od roku 2013.
Svojimi príspevkami podporujete naše vzdelávacie aktivity a umelecké projekty pre verejnosť.

 • Výtvarné sympóziá III,IV,V,VI. ročník pre záujemcov o maľovanie z celého Slovenska v krásnej prírode na Čertove (Lazy pod Makytou pri Púchove).
 • Výtvarné sympózium v Banskej Štiavnici I. a II. ročník pre profesionálnych i neprofesionálnych maliarov, ukončené vernisážou 10.8. 2014 a 19.7. 2015. Cieľom podujatia bolo obnoviť tradíciu umeleckých stretnutí s maľovaním, koncertmi a posedením s miestnymi umelcami.
 • Jesenné výtvarné sústredenie pre širokú verejnosť s profesionálnymi výtvarníkmi, s kultúrnym programom v Banskej Štiavnici 1.-4.10. 2015.
 • Výstavu “Umenie harmónie” s interaktívnou vernisážou 12.12. 2013 v galérii ZIV s bohatou účasťou verejnosti. Na výstave sa prezentovali absolventi našich výtvarných kurzov spolu s profesionálnymi výtvarníkmi a umelcami, aby spoločne s publikom podporili tvorbu umenia, krásy a harmónie.

Milí priatelia a podporovatelia združenia ZIV,

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o venovanie Vašich 2 % z dane aj tento rok. Z Vašich príspevkov by sme radi pokračovali vo vyššie spomínaných umelecko-vzdelávacích projektoch, ktoré si získali pozitívne ohlasy širokej verejnosti. Ďakujeme. Poslanie združenia, jeho aktivity a história.

 

Identifikačné údaje združenia:

Obchodné meno (Názov): Združenie pre integrálne vzdelávanie
Sídlo: 821 09 Bratislava – Ružinov, Trenčianska 53
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 318 024 60

POSTUP AKO VENOVAŤ 2 % Z DANE

Vyberte si, prosím, postup krokov podľa toho, či ste 1. ZAMESTNANEC, alebo 2. FYZICKÁ OSOBA (ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo 3. PRÁVNICKÁ OSOBA (firma).

1. ZAMESTNANEC (treba podať do 30.4. 2018)

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a potom požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane (pdf,editovateľné).
 • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy (pdf, editovateľné, s vyplnenými údajmi o organizácii ZIV), vpíšte vypočítanú sumu a vypíšte Vaše zvyšné údaje.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi (ZIV), že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016 !
 • Obe tieto tlačivá, Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie aj tu:

Potvrdenie o zaplatení dane (word, editovateľné)
Vyhlásenie (pdf, editovateľné, s vyplnenými údajmi o organizácii ZIV)

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie (treba podať zvyčajne do 31.3. 2018)

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené príslušné kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Do týchto koloniek vo svojom daňovom priznaní vpíšte vypočítanú sumu a tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (Názov): Združenie pre integrálne vzdelávanie
Sídlo: 821 09 Bratislava – Ružinov, Trenčianska 53
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 318 024 60

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi (ZIV), že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA (treba podať zvyčajne do 31.3. 2018)

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (alebo 2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby (časť IV) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % resp. 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní nasledovne:

Obchodné meno (Názov): Združenie pre integrálne vzdelávanie
Sídlo: 821 09 Bratislava – Ružinov, Trenčianska 53
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 318 024 60

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016!
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. 2017) na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA pre PO:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

SRDEČNE ĎAKUJEME.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Kompletné informácie o darovaní 2 % z dane nájdete aj na stránke http://rozhodni.sk/.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky: ziv@ziv.sk, 0903 110 228, 0905 255 585.