Teambuildingy

Jedinečné autorské programy a teambuildingy pre firmy a organizácie. Iba v ZIV


Vitajte na stránke TEAMBUILDINGY  A PROGRAMY pre firmy.

V ZIV už od roku 2000 nájdete množstvo jedinečných kurzov a zážitkových workshopov, ktoré sa tešia záujmu verejnosti. V roku 2014 sme svoje aktivity rozšírili aj o teambuildingy pre firmy. Ponúkame niekoľko typov trojhodinových teambuildingov a viacero programov pre firmy a organizácie. Všetky programy, ktoré vás na našej stránke zaujmú, je možné pre vás urobiť aj formou teambuildingu, doporučujeme tiež ako teambuilding naše jedinečné ZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY. Náš tím je zložený z profesionálnych umelcov a lektorov s dlhoročnou praxou práce s verejnosťou a s vedením zážitkových kurzov.

Naše teambuildingy a kurzy sú jedinečným zážitkom svojho druhu, bližšie informácie si môžete prečítať nižšie. Na vaše otázky radi odpovieme.

Informácie a objednávky: Ing. Iveta Slobodníková,  +421 903 110 228, +421 905 255 585, ziv@ziv.sk,  www.ivetaslobodnikova.sk
 

Ponuka teambuildingov a vzdelávacích programov

Ponuka obsahuje päť typov teambuildingov a súbor zážitkových programov pod názvom Stres manažment a Soft skills pre manažérov, ktoré je tiež možné podľa výberu a želania klienta vyučovať aj formou teambuildingov. 

Novinkou sú lekcie RELAXAČNÉ A MEDITAČNÉ TECHNIKY, ( 1 lekcia 45 min), ktoré je možné zakúpiť v ľubovoľnom počte a na ľubovoľne dlhé obdobie s doporučenou frekvenciou 1-2x do týždňa. Nácvik relaxácie, meditácie a kreatívnej vizualizácie uprostred dňa príjemne zrelaxuje, revitalizuje, zlepšuje zdravie a mentálne schopnosti, schopnosť koncentrácie, zlepšuje pracovný výkon a to je prospešné pre jednotlivca aj firmu.

Zameranie - Kreativita, relaxácia, rozvoj osobnosti a rozvoj mäkkých manažérskych zručností, nácvik relaxácie, meditácie a kreatívnej vizualizácie, ktorá revitalizuje, zlepšuje zdravie a mentálne schopnosti. Kreatívna aktivita buduje vzájomnú dôveru, rozvíja tvorivosť jednotlivca aj skupiny, podporuje komunikáciu a rozvoj osobnosti, odstraňuje bariéry a zároveň učí vnímaniu a rešpektovaniu osobnosti iných, otvára možnosti spolupráce, spája v spoločnej idei, napr. pracujeme pre jednu firmu a spoločne zdieľame úspechy a radosť z výsledkov. Programy sú vedené v priestoroch klienta, prípadne v iných podľa dohody. Profesionalita a dlhoročná prax lektorov je zárukou kvality programov.

Referencie
Johnson Controls JCI Trenčín (jún 2014), Johnson Controls JCI Bratislava (jún 2015), Apollo klub Slovnaft Bratislava (2011 - 2016), Združenie pre integrálne vzdelávanie ZIV (2000 - 2016), Západoslovenská Energetika (október 2016)

Ak sa vám ponúkané programy páčia, podrobnejší materiál vám radi zašleme. Je možné dohodnúť si termín ešte v tomto roku, alebo si objednať a predplatiť teambuildingy v prvej polovici roku 2019 a termíny dohodnúť a rezervovať si v januári, prípadne podľa potreby. Všetok použitý materiál v našich programoch je v cene.
 

Máme v ponuke päť typov teambuildingov

Č.1  Teambuilding s maľovaním – s možnosťou vytvoriť spoločný obraz, ktorý vám zostane a bude pripomínať spoločne strávené chvíle a ďalej vytvárať atmosféru spolupráce. Teambuilding podporuje komunikáciu a spoluprácu.

Čas trvania programu: 3 - 4h       Počet účastníkov: 3 - 10

Č.2  Teambuilding Kreatívna dieľňa – výroba šperkov z polodrahokamov technikou Tiffany. Teambuilding je uvoľňujúci a rozvíja estetické cítenie, kreativitu a zručnosť.

Čas trvania programu: 3h   Počet účastníkov: 2 - 6

Č.3  Teambuilding  Muzikoarteterapia – spontánne maľovanie s hudbou. Hra s rytmom a farbami. Teambuilding je hlboko relaxačný a rozvíja osobnosť a vnímanie hudby, rytmu a farieb.

Muzikoarteterapia s bubnami a maľovaním (možnosť objednať aj jednotlivo ako zábavnú muzikoterapiu alebo arteterapiu)

Čas trvania programu: 3h     Počet účastníkov: 3 - 15

Č.4  Teambuilding  Zážitok s kryštálmi – informácie o vlastnostiach kryštálov, ich pôsobení na ľudské telo, psychiku a emócie, o kryštaloterapii, praktická kryštaloterapia -  relaxácia s kryštálmi pre každého účastníka.

Čas trvania programu: 3 h       Počet účastníkov: 3 - 10

Č.5  Teambuilding  Zážitok s arteterapiou –  spontánne maľovanie s hudbou a skladanie spoločných obrazov odhalí viac o vás a vašej skupine, rozvíja komunikáciu a spoločnú prácu. Témy - Dynamika ososbnosti a dynamika skupiny alebo Živly a temperament.

Čas trvania programu: 2-3 h       Počet účastníkov: 3 - 10

Programy Soft skills pre manažérov

Je možné objednať si ako teambuilding, prednášku, alebo workshop.

Program Kreatívne zručnosti

Čas trvania programu: 3+3h (s možnosťou objednania aj jednotlivo)

  • Pro-business meditácie (3h)
  • Kreatívne maľovanie a „problem solving“ (3h)


Praktická čas programov : Relaxácia, mentálne techniky, nácvik koncentrácie a vizualizácie, maľovanie a iné.
 

Programy Stres manažment

 V rámci stres manažmentu ponúkame štyri typy programov, ktoré je možné objednať si jednotlivo alebo celý program ako 2-dňový teambuilding.

1. Relaxačné techniky (3h)

2. Skupinové a individuálne arteterapie (3h)

3. Prednáška Manažment zdravia s využitím prírodných zdrojov (1h)

4. Kurz kreativity (3h)

 

LEKTORI

Ing. Iveta Slobodníková -  lektorka, prednášateľka a motivačná spíkerka, absolventka štúdia maľby na VŠVÚ Bratislava
 

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. - operná a multižánrová speváčka a hlasová pedagogička

Akad. mal. Dušan Sekela - výtvarník a výtvarný pedagóg


Akad. mal. Blažej Mikuš - výtvarník a výtvarný pedagóg

 

FOTOGALÉRIA